all about public relations

NEWS

โตชิบา ไทยแลนด์ ฉลอง 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

DATE: 17 January 2019
 
 
โตชิบา ไทยแลนด์ ก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จด้วยปรัชญา นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ฉลองครบรอบ 50 ปี ด้วยกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล 5 ภาค รายการ “TOSHIBA RUN 2019” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด พร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
 
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ กำลังก้าวเข้าสู่ปีแห่งความสำเร็จ โดยเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาครบ 50 ปี ในปีนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการใส่ใจในเรื่องการพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์โตชิบาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว  เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและได้รับความสะดวกสบาย  มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคมเสมอมา โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนปรัชญา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เพื่อสังคมไทย และจะยังคงยึดถือต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา โตชิบาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์โตชิบาแก่นักเรียน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพต่อเนื่องกว่า 27 ปี การให้ความสำคัญเรื่องงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดประกวดภาพถ่ายและงานศิลป์ประเภทต่างๆ ภายใต้งาน “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ที่ทำมาต่อเนื่องกว่า 27 ปี โดยได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   โดยคำนึงถึงตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบถูกวิธี  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า อาทิ ปลูกป่า  ป่าชายเลน  ปลูกปะการัง  ปล่อยช้าง ปล่อยเต่าทะเล สร้างโป่งดิน เป็นต้น
 
สำหรับในปีนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นที่ยังคงทำต่อเนื่อง เราจะเน้นย้ำเรื่องการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ รวมไปถึงการทำบุญ ภายใต้แนวคิด Sports Marketing  โดยจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ TOSHIBA RUN 2019 เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “การจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล รายการ TOSHIBA RUN 2019 ในครั้งนี้  จะจัดขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ราชบุรี และเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนจากทั่วประเทศ ได้มาวิ่งออกกำลังกาย ได้ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ และยังเป็นการร่วมทำบุญไปพร้อมๆ กัน  
 
สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เราได้พันธมิตรมากมายอาทิ หอการค้าจังหวัด โรงพยาบาล ร้านค้าในท้องถิ่นและนอกจากนี้ยังได้ให้บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลและจัดการการแข่งขัน เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันวิ่งระดับประเทศ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการดูแลการวิ่ง อาหาร เครื่องดื่ม ภาพถ่ายสวยงามแน่นอน”
 
การแข่งขันวิ่งการกุศลรายการ “TOSHIBA RUN 2019 จะแบ่งออกเป็น 5 สนาม ประกอบด้วย
  • สนามที่ 1 จังหวัดจันทบุรี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN จันทบุรี วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์
     การแข่งขันวิ่งประเภท Road Running จัดที่หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019
  • นามที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งสิชล คนเมืองคอน
     การแข่งขันวิ่งประเภท Road Running ผสม On The Beach จัดที่หาดสิชล อำเภอสิชล
     ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019
  • สนามที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งสุดแซ่บ แดนอีสาน
     การแข่งขันวิ่งประเภท City Run จัดในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019
  • สนามที่ 4 จังหวัดราชบุรี ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN วิ่งเด็กแนว กิ๊บเก๋ เท่ห์สุดฤทธิ์
     การแข่งขันวิ่งประเภท Graffiti Run จัดที่แคททาวน์ อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2019
  • สนามที่ 5 จังหวัดเชียงราย ชื่อรายการ “TOSHIBA RUN ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต๋เจ้า”
     การแข่งขันวิ่งประเภท Cross Country จัดที่วัดร่องขุ่น อำเภอเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019


ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.toshiba.co.th/toshibarun โดยเริ่มเปิดจำหน่าย วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 
อัตราค่าสมัครสำหรับการแข่งขันวิ่งในระยะทางต่างๆ มีดังนี้

                                    Early Bird Rate                                      Regular Rate                      
  • ระยะทาง 21.1 กม.             ราคา 700 บาท/คน                                  ราคา 800 บาท/คน
  • ระยะทาง 10 กม.                ราคา 600 บาท/คน                                ราคา 700 บาท/คน
  • ระยะทาง 5 กม.                  ราคา 500 บาท/คน                                ราคา 600 บาท/คน
 
“ในโอกาสที่โตชิบา ไทยแลนด์ มีอายุครบ 50 ปีในปีนี้ บริษัทฯ ขอให้คำมั่นกับคนไทยว่า บริษัทฯ จะพัฒนาและ
มุ่ง “นำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต” ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีอันทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความสุขของทุกครอบครัว แต่ยังเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ สังคมไทย โตชิบา ไทยแลนด์มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนไป ด้วยกันกับสังคมไทย”นางกอบกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย
ABOUT US
We are a local public relations agency that specializes in applying strategic and creative communications activity to promote and strengthen the positive stories of our clients.  
 
We partner with both established and emerging brands, corporations and startups, government organizations and civil-society groups, and others to help them define and achieve their strategic PR goals.
 
It's all about PR and it's all about results.
 
Please do get in touch.